Pokalflickslända

Erythromma lindenii (Selys, 1840) D: Pokaljungfer Dk: Blåøjet Vandnymfe FIN: – GB: Blue-eye N: –


Hane. Spanien 2014. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Pokalflickslända tillhör ett knippe arter som snabbt expanderar norrut i Europa. På senare år har pokalflickslända blivit vanlig i norra Frankrike och i Nederländerna, från att innan dess inte ha funnits där. Den har ännu ej setts i Norden men kan på sikt komma att kolonisera vår del av Europa, liksom dess nära släkting mindre rödögonflickslända framgångsrikt har gjort under 2000-talet.

Pokalflickslända förekommer i många vatten, även långsamt rinnande, där sjöflickslända och rödögonflicksländorna inte förekommer i samma utsträckning. I norra delen av utbredningsområdet finns den främst i grunda, vegetationsrika, varma vatten, som till exempel pölar i grustag. Uppträdandet liknar sjöflicksländas eftersom den håller till ute över öppet vatten och gärna sitter på strån eller flytbladsvegetation. Det är också sjöflickslända som utgör största förväxlingsrisken. Särskilt hanarna är lika, men arten skiljs från sjöflickslända på bland annat ljusare vingmärken, linje istället för fläckar ”bakom ögonen” och den pokalformade, svarta teckningen på bakkroppssegment två. De klargula honorna går knappast att förväxla med någon annan art.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.


De andra bubblarna
Västlig trädflickslända Chalcolestes viridis
Större klubbtrollslända Stylurus flavipes
Smal klubbtrollslända Gomphus pulchellus
Blåpannad sjötrollslända Orthetrum brunneum
Karmintrollslända Crocothemis erythraea
Ljusröd ängstrollslända Sympetrum meridionale

Till egentliga trollsländorna
Till flicksländorna