Västlig trädflickslända

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)
D: Gemeine Weidenjungfer Dk: Grøn Kobbervandnymfe FIN: Pajukeijukorento GB: Western Willow Spreadwing N: –


Pil som visar artens diagnostiska "tagg". Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Pil som visar artens diagnostiska ”tagg”. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Det finns ännu inga kända fynd av denna art i Sverige, men den är under spridning och är ofta mycket vanlig även inom ganska nyligen koloniserade områden. Den är utbredd i Tyskland och Polen och finns på södra Jylland i Danmark.

Västlig trädflickslända är en sensommarart som ofta är på vingarna först i augusti. De flesta fynd i Danmark är gjorda under perioden augusti–oktober, med en tydlig topp i september.

Det är den enda smaragdflicksländan som lägger ägg även i rinnande vatten. Den kan lätt förbises då den har en vana att hålla till i träd, helst sådana som hänger över vatten och därför kan vara svåra att komma nära. Ett av skälen till att den håller till i träd är att arten lägger ägg under barken på träd som hänger över vatten. Det bildas då typiska ”ärr” i barken.

Som en av ganska få arter trivs den i artificiella, ganska sterila biotoper som dammar i parker. Med andra ord gynnas den av människoskapade vatten.

Till skillnad från de tre arter smaragdflicksländor som förekommer regelbundet i Sverige saknar västlig trädflickslända helt blåpudring. Den har längst bakkropp av alla smaragdflicksländor och är dessutom ganska slank vilket gör att den känns oerhört långsträckt och spenslig. På mellankroppens sida har den en teckning i form av en ”tagg” (se bild) och vingmärkena är ljusa och inramade av en mörk linje. Ingen av dessa karaktärer har våra smaragdflicksländor.

Taxonomi
Västlig trädflickslända har omväxlande förts till Lestes och omväxlande till Chalcolestes. De senaste rönen gör gällande att arten bör föras till den senare, så vi har valt att följa rekommendationerna av Dijkstra & Kalkman 2012 (Phylogeny, classification and taxonomy of European dragonflies and damselflies (Odonata): a review).

Länkar
– Snart i Sverige? Västlig trädflickslända.


De andra bubblarna
Pokalflickslända Erythromma lindenii
Större klubbtrollslända Stylurus flavipes
Smal klubbtrollslända Gomphus pulchellus
Blåpannad sjötrollslända Orthetrum brunneum
Karmintrollslända Crocothemis erythraea
Ljusröd ängstrollslända Sympetrum meridionale

Till egentliga trollsländorna
Till flicksländorna