Större klubbtrollslända

Stylurus flavipes (tills helt nyligen Gomphus flavipes) (Charpentier, 1825) D: Asiatische Keiljungfer Dk: Gulbenet Flodguldsmed FIN: Idänjokikorento GB: River Clubtail N: –


Belgrad, Serbien juli 2012. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Större klubbtrollslända är den största av de arter i Europa som ingår i Gomphus-komplexet som också omfattar Stylurus, varav vi i Sverige endast har en art, sandflodtrollslända. Som alla andra arter vi med ett namn kallar flodtrollsländor är ögonen tydligt åtskilda, till skillnad från alla andra egentliga trollsländor. Det är därför enkelt att snabbt se att det rör sig om något slags flodtrollslända. I Sverige har vi förutom sandflodtrollslända även stenflodtrollslända och grön flodtrollslända. Större klubbtrollslända är jämfört med dessa arter betydligt gulare och har inte lika tydlig klubbformad bakkropp eller en ”tång” som stenflodtrollslända. Den flyger också senare på året än dessa arter.

Den har setts en gång i Finland, i början av september 2014, men ännu inte i Danmark, Norge eller Sverige. Fynd här framöver är dock väntade. Den har under en lång tid som så många andra arter som finns längs med rinnande vatten varit på tillbakagång, men en återgång till bättre vattenkvalitet och klimatförändringar har gjort att den på senare tid utökat sitt utbredningsområde i nordlig riktning. Som närmast finns den regelbundet i norra delarna av Tyskland och i Estland.

Den föredrar breda, stora, långsamt rinnande vattendrag i Europa av en typ som det finns få av här. Det utesluter inte att den kan dyka upp eftersom vagranter och särskilt yngre individer kan hittas i andra miljöer, som det finska fyndet utgör ett exempel på. Inte minst längs de jylländska vattendragen i Danmark finns lämpliga miljöer och en del andra breda vattendrag som Helge å i Skåne. På en del håll finns den även i större sjöar, och då främst i lugna, skyddade vikar med sandiga bottnar.

Länkar
Ännu en ny art för Finland.


De andra bubblarna
Västlig trädflickslända Chalcolestes viridis
Pokalflickslända Erythromma lindenii
Smal klubbtrollslända Gomphus pulchellus
Blåpannad sjötrollslända Orthetrum brunneum
Karmintrollslända Crocothemis erythraea
Ljusröd ängstrollslända Sympetrum meridionale

Till egentliga trollsländorna
Till flicksländorna