Smal klubbtrollslända

Gomphus pulchellus (Selys, 1840) D: Westliche Keiljungfer Dk: Vestlig Flodguldsmed FIN: – GB: Western Clubtail N: –


Foto: Jan-Joost Mekkes.

Smal klubbtrollslända är något så sällsynt som en europeisk endem, vilket innebär att den enbart finns i Europa. Dess utbredning omfattar västra Europa, med en tidigare tyngdpunkt på Portugal, Spanien och Frankrike. Den har inte setts i Sverige men utökar sedan en tid sitt utbredningsområde norrut och österut, och finns nu på så nära håll som i norra Tyskland.

Smal klubbtrollslända tillhör en grupp bestående av flera släkten som gemensamt kallas flodtrollsländor. Dessa finns i olika typer av rinnande vatten, som sandflodtrollslända, stenflodtrollslända och grön flodtrollslända gör i Sverige. De skiljer sig från andra egentliga trollsländor på att ögonen är tydligt separerade. Smal klubbtrollslända finns framför allt i mer långsamt rinnande vatten som diken och kanaler. Dess expansiva framgång är dock knuten till att den till skillnad från de allra flesta flodtrollsländorna också är vanlig i stillastående vatten, som fiskodlingar, grustag och torvmossar.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.


De andra bubblarna
Västlig trädflickslända Chalcolestes viridis
Pokalflickslända Erythromma lindenii
Större klubbtrollslända Stylurus flavipes
Blåpannad sjötrollslända Orthetrum brunneum
Karmintrollslända Crocothemis erythraea
Ljusröd ängstrollslända Sympetrum meridionale

Till egentliga trollsländorna
Till flicksländorna