Mosaik 2/23 ute nu

Nu ska alla medlemmar ha fått det senaste, drygt 80-sidor tjocka, numret av Mosaik i sin e-post: trevlig läsning!

Är du medlem men har inte fått mejlet? Kolla då först om det möjligen ligger i din skräppost. Om så inte är fallet saknar vi troligen din korrekta e-postadress: meddela oss i så fall det så du får både Mosaik och annan information framöver.

Månadens trollslända november

Tro det eller ej, men även i november är inte chansen över att se flygande trollsländor. Det är mycket få arter trollsländor som flyger så sent, men den art som påträffats längst och i flest antal i november är större ängstrollslända.

Denna art har setts så sent som 24/11, och decemberfynd framöver är inte en omöjlighet. För det krävs det förstås en mild höst. Ser du en trollslända i november är det med mycket stor sannolikhet större ängstrollslända. Läs mer om månadens trollslända här.

Foto: Ingrid Sandberg.

Mosaik 2/23 utkommer snart

Nästa nummer av medlemstidskriften Mosaik kommer under oktober eller november att gå ut till alla medlemmar. Även denna gång utlovas ett matigt nummer på närmare 80 sidor. Vad numret innehåller kan ni få en antydan om på bilden nedan (med reservation för att redaktionen f n arbetar).

Biätare från häckningen utanför Trelleborg 2023 med blå kejsartrollslända i näbben. Foto: Tomas Svensson.

Fototävlingen är nu avgjord

Vinnarna presenteras i nästa nummer av Mosaik som man får som medlem i Trollsländeföreningen. Vi kan avslöja så mycket att det var en tät kamp mellan flera i artfoto, medan vinnaren i konstfoto vann med marginal. Även platserna 1-3 redovisas i Mosaik.

Spana efter vandrande ängstrollslända

Inte sedan 2009 har det setts färre arter trollsländor på en säsong än det gjorts hittills i år (58). Det usla vädret under stora delar av juli och augusti har säkert satt sina spår, liksom antalet rapporter, som är lägre än på flera år. Men det är inte för sent att hitta spännande arter, inte minst vandrande ängstrollslända! Hittas ingen sådan i höst skulle det vara första året sedan 2010 som arten inte ses i landet. Ni vet säkert alla hur svåra just ängstrollsländorna kan vara att skilja åt, men det gäller inte vandrande under hösten. Visst skulle det teoretiskt kunna dyka upp äldre individer här nu, men en stor majoritet av höstfynden rör unga, fräscha individer som den på bilden nedan (från Järavallen, Skåne oktober 2011). Så ser inte våra inhemska arter ut nu så vandrande sticker verkligen ut. Leta inte efter den intill öppet vatten utan i solupplysta läpartier, gärna nära kusten.

Järavallen, Sk, okt 2011. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända: höstmosaikslända

Ju längre in på hösten vi kommer desto mindre blir utbudet av både arter och individer av trollsländor. En av de ganska få som flyger hela oktober och vissa år ända in i november är höstmosaikslända. Detta är en förhållandevis liten mosaikslända som expanderar norrut och vars förekomst vid gynnsamma vindlägen späs på med individer från andra länder. Läs mer om arten, se fler bilder, utbredningskarta med mera här.

Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.

Tips på ny publikation

John Strand, Hushållningssällskapet Halland, har gjort en personlig sammanställning över trollsländor och trollsländelokaler i Halmstads kommun. Grunden är inventeringar av anlagda våtmarker i två större projekt: ”LIFE-Goodstream”, finansierat av EU, Havs- och vattenmyndigheten samt Prytz stiftelse och ”Våtmarker som flödesbuffrare”, finansierat av Naturvårdsverket. Se eller ladda ned den som pdf här.