Månadens trollslända: januari

Årets första månadstrollslända är av tradition en utländsk art då det inte flyger några arter här hemma. I januari lyfter vi fram Paragomphus genei: en liten, vackert grönaktig trollslända som sällsynt kan påträffas i Portugal och Spanien samt på några av de större italienska öarna. I stora delar av Afrika är P. genei dock den vanligaste flodtrollsländan. Läs mer om månadens trollslända här

MOSAIK 3/20 på g

Så fort vi får möjlighet i julfirandet kommer nästa nummer av MOSAIK att skickas ut till alla medlemmar. Detta tredje nummer under året innehåller över 50 sidor och är ett mer nummer än brukligt, detta för att i någon mån gottgöra för att vi inte kunnat ses som vanligt under 2020. Vi önskar med 3/20 ett gott nytt år och riktar ett tack till alla som på olika sätt medverkat i Trollsländeföreningens aktiviteter och annat.

Månadens trollslända december

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden är det familjen Megapodagrionidae, Flatwings, som är på tapeten. Detta är små till stora flicksländor i en ganska stor familj med flera hundra arter i tropikerna, men många fler finns säkerligen att upptäcka.

Bilden nedan består av en hane ”Spray-zone Flatwing” Heteragrion triangulare, en av ett 50-tal arter i detta storvuxna, sydamerikanska släkte som är kända men många fler finns med säkerhet att upptäcka. Tittar du i vårt galleri på hemsidan så hittar du också ”Orange-and-black Flatwing” H. rogertaylori. Den senare är en av fyra arter i släktet som alla fått namn efter medlemmarna i Queen(!). Sålunda finns också H. freddiemercuryi, H. brianmayi och H. johndeaconi. Vi presenterar fem släkten av Flatwings med bilder här.

”Spray-zone Flatwing” Heteragrion triangulare, längs en strömmande flod i Brasilien.

Ny art för Sverige i akvarium

Vi har flera gånger tidigare berättat om att exotiska arter trollsländor kan hittas i anslutning till importerade vattenväxter. På det sättet har ett tiotal fynd i Sverige kommit till vår kännedom, men mörkertalet är sannolikt mycket stort. Se mer om detta här.

I oktober uppmärksammade Sanna i Sundsvall att det i hennes akvarium fanns flera flicksländelarver. En av dessa lämnade under helgen som var akvariet som färdigutvecklad slända, och Sanna kunde då fotografera den. Det visade sig vara en hane av kustflicksländan Ischnura senegalensis, den art som troligtvis oftast hittas i Europa på detta sätt. I Sverige har den dock inte tidigare säkert kunnat artbestämmas, så Sannas fripassagerare utgör landets första fynd av denna i Asien så välspridda art. Mer info och bilder kommer i nästa MOSAIK.

Ischnura senegalensis, dock fotograferad i Singapore. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Missa inte 28/11!

Glöm inte anmäla att du vill vara med på vårt årsmöte och redovisningen av årets mest spännande fynd av trollsländor! Du hittar allt du behöver veta här.

Några av arterna som det berättas om innan årsmötet 28/11. Foto: första Joakim Karlsson, sista Christina Sandblom, resten Magnus Billqvist.

Månadens trollslända november

Nu är vi inne i november månad och det är milt för årstiden. Några arter trollsländor går fortsatt att se men de blir snabbt färre och utöver vinterflicksländorna som övervintrar lär inga flygande trollsländor gå att se när månaden närmar sig sitt slut. De arter som kan ses nu har vi upprepade gånger uppmärksammat som månadens trollsländor, så nu gör vi som vi brukar när höst- och vintermörkret sluter sig: vi tittar utomlands. Vi börjar med ett släkte som kallas ”Rockmasters”. Läs mer om dessa flygande ädelstenar här

Tropical Rockmaster Diphlebia euphoeides, Queensland, Australien. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

MOSAIK nr 2/20 ute nu

Nu ska alla medlemmar i sin e-post ha fått nya medlemsbladet som från och med detta nummer går under namnet Mosaik. Har du INTE fått det så ta en titt i din spamkorg. Återfinns det inte där heller så kontakta oss för då har vi inte din korrekta e-postadress. Se mer om innehållet i detta nummer och de föregående här.

I nya Mosaik får vi bland annat följa med till Spanien där sjötrollsländan Orthetrum nitidinerve finns. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Årsmöte och föredrag

Årsmötet som normalt hålls på våren blev uppskjutet på grund av Covid -19. Nu kallar vi slutligen till ett årsmöte online: se allt om det här. I anslutning till årsmötet hålls bland annat ett föredrag om årets mest spännande fynd av trollsländor.

På årsmötet får vi höra om bland annat alla fynd av klarblå mosaikslända under 2020. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända: brun kejsartrollslända

November månads trollslända 2020 utgörs av den i Sverige mycket sällsynta och endast tillfälligt förekommande bruna kejsartrollsländan. Som närmast finns den regelbundet så långt bort som i södra Europa, men det är den trollslända som påträffats längst norrut, med exempelvis flera fynd på Island, Färöarna och i Norge. I Sverige finns en handfull fynd, medan den på de brittiska öarna setts kanske 200 gånger och allt mer även i andra länder strax söder om oss. Skälet till att vi tar upp den nu, är att det är främst under senhösten som den dyker upp på våra breddgrader och särskilt med väderlägen som domineras av sydliga eller ostliga vindar – som nu! Brun kejsartrollslända kan dyka upp när som helst och var som helst, även om flest fynd är gjorda vid eller nära kusten. Då allt färre av våra inhemska arter flyger ju längre in på hösten vi kommer, desto mer uppmärksamhet kan de få som faktiskt ses få – kanske kan du till och med stöta på månadens trollslända? Den är huvudsakligen brunaktig men fräscha individer och särskilt hannar har inte minst en distinkt blå ”sadel” på bakkroppen. Läs mer om månadens trollslända här.

Hona, Röder 2014. Foto: Björn Anderson.

Mosaik 2/20 på gång

Säsongen går (tyvärr) mot sitt slut. På grund av Corona som hindrat genomförandet av våra aktiviteter blir det i år åtminstone ett extra medlemsblad. För närvarande jobbas det på att färdigställa årets andra som kommer att omfatta närmare 50(!) sidor. Bilden utgör utkast på omslaget som är det första under namnet Mosaik, som var ett av de förslag som inkom efter våra upprop. Omslagsbilden på blågrön mosaikslända är tagen av Ingrid Sandberg. Du är också välkommen att bidra, eller ”bara” komma med förslag och önskemål på innehåll. Det är alltid välkommet, stort som smått, bilder också: bara hör av dig till redaktionen!

PS Mer information om Mosaik och föregående innehåll hittar du här.