Månadens trollslända juni 2023

Juni är troligen den mest artrika månaden för trollsländor i landet. Tidiga arter flyger ännu samtidigt som försommararterna har börjat komma igång. Mot slutet av månaden börjar också sensommararterna att flyga. En för många välbekant art som flyger från tidig vår och in i augusti är bred trollslända. Det är en karakteristisk art som ofta är enkel att komma nära och en trollslända alla som anlägger dammar snabbt kommer i kontakt med. Läs mer om bred trollslända och se fler bilder här.

Hane av bred trollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända: tidig mosaikslända

En av de mest omisskännliga vårprimörerna är tidig mosaikslända. Den tillhör det knippe av arter som är tidigt på vingarna, de flesta (normala) vårar ses enstaka redan under första veckan av maj. Det är en ganska stor trollslända men tydligt mindre än de övriga mosaiksländorna. De utgör dock knappast en förväxlingsrisk eftersom tidig mosaikslända flyger flera veckor före arter som blågrön mosaikslända, som den mest liknar. Läs mer om tidig mosaikslända här.

Hane, honan är brunare och lite mer diskret tecknad. Foto: Magnus Billqvist.

Mosaik 1:23 ute nu

Nu har mail skickats till alla medlemmar med information om var du hittar årets första nummer av Mosaik.

Om du är medlem och inte fått något mail, kontrollera gärna att det inte hamnat bland skräpposten.

Har du inte alls fått något mail kan det bero på att vi har en felaktig e-postadress i vårt medlemsregister. Skicka ett mail till Ingela som är medlemansvarig, e-postadressen hittar du på vår kontaktsida här.

Missa inte vårmötet!

Missa inte anmäla dig till Vårmötet som sker online den 22 april med inte minst tre föreläsningar:

  • Forntida troll och eleganta flickor: vad biologer kan lära sig av flygande insekter. Moa Metz, Uppsala universitet
  • Aktuella trender för Sveriges trollsländor. Magnus Billqvist, Naturskyddsföreningen och Trollsländeföreningen
  • Anlagda våtmarker som ”artöar” för trollsländor i jordbrukslandskapet – exempel LIFE-Goodstream. John Strand, Hushållningssällskapet

Mer information, hur du anmäler dig med mera hittar du här.

Hona Ischnura pruinescens, en asiatisk kustflickslända.

Månadens art: röd flickslända

April är här vilket innebär att vinterflicksländorna börjar röra på sig från sina övervintringsplatser. De flesta vårar innebär det också att de första andra arterna brukar kunna börja flyga. En av de allra tidigaste, mest iögonfallande, lättbestämda och vackra arterna är röd flickslända. Kring sista veckan i april brukar den kunna hittas i södra Sverige och sedan flyger den länge, åtminstone in i augusti.

Hane av röd flickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Läs mer om april månads trollslända här.
Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Fler akvariesländor

Fenomenet med trollsländor, eller i Sverige hittills närmare bestämt flicksländor, som hittas i eller i anslutning till akvarier, är välkänt men det finns säkerligen ett enormt mörkertal. Några nya fynd har kommit till vår kännedom så vår text om exotiska trollsländor i Sverige har därför uppdaterats. Du hittar den här.

Släktet Ceriagrion tillhör de som ofta hittas i Europa, här en hona av arten C. cerinorubellum. Bilden är från Singapore, men det senaste akvariefyndet i Sverige ser ut att vara just en hona av denna art. Foto: Magnus Billqvist.